1989

The “Jiangxi Wanzai Golden Peak Fireworks Corporation” was established.